end0tknr's kipple - web写経開発

太宰府天満宮の狛犬って、妙にカワイイ

再・MSXML2.XMLHTTPでvbaからweb apiを利用 (POST版)

https://end0tknr.hateblo.jp/entry/20081115/1226755041

↑こちらの古いエントリーの続き、今回はPOST版

Function CallApiCalc(Model)
  Set http = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
  http.Open "POST", "https://house.app.lowenergy.jp/api/v1/eval", False
  http.setRequestHeader "Accept", "application/xml"
  http.setRequestHeader "Content-Type", "text/xml"
  http.send CVar("<request><model>" & Model & "</model><format>NewStandard</format></request>")
  
  MsgBox http.Status
  MsgBox http.StatusText
  
  
  With Sheet16
    .Range("G13") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_H").Text
    .Range("G14") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_C").Text
    .Range("G15") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_V").Text
    .Range("G16") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_W").Text
    .Range("G17") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_L").Text
    .Range("G18") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_M").Text
    .Range("G19") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_S").Text
    .Range("G20") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_T").Text
    .Range("G26") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_PV_gen").Text
    .Range("H13") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_SH").Text
    .Range("H14") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_SC").Text
    .Range("H15") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_SV").Text
    .Range("H16") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_SW").Text
    .Range("H17") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_SL").Text
    .Range("H18") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_SM").Text
    .Range("H20") = http.ResponseXML.SelectSingleNode("/response/E_ST").Text
  End With
  
  Set http = Nothing
  
End Function